Koła uczestniczące:

 

Koło Nauk Psychologicznych PRAGMA

Instytut Psychologii Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński

pragma.ips@gmail.com
pragma.wzks.uj.edu.pl
facebook.com/KNP.PRAGMA

Jako organizacja o charakterze naukowym i samokształceniowym PRAGMA koncentruje się na pogłębianiu wiedzy, zdolności i kompetencji swoich członków oraz podejmowaniu działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju psychologii, a w szczególności psychologii stosowanej.
Poniżej projekty, które realizujemy w ramach działania Kola:

 • Konferencja Psychodebiuty – 9-10 Grudzień 2016
 • Konferencja W stronę Zmian – 19-21 Maj 2017
 • Przegląd Filmów Psychologicznych WGLĄD – 7-9 Kwietnia 2017
 • Konferencja Trenersko-Coachingowa PROFECTUS – Czerwiec 2017
 • Konferencja Czas Psychoterapii – Maj 2018
 • Ogólnopolski Zjazd Kół Nauk Psychologicznych – 6-7 Maj 2017
 • Sekcja Psychodietetyki
 • Sekcja Psychologii Sądowej
 • Sekcja Psychologii Sportu
 • Sekcja Psychoterapii
 • Sekcja Terapii Neuropsychologicznej
 • Sekcja Trenerska
 • Psychoteka Człowieka
 • Projekt PsychoChannel

Jesteśmy otwarci na współpracę i wspólne rozwijanie skrzydeł, dlatego zapraszamy na naszą stronę internetową i bezpośredni kontakt z koordynatorami projektów.

 


 

Koło Naukowe Studentów Psychologii UP „Sensorium”

Katedra Psychologii
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

knspsensorium.upkrakow@gmail.com
www.facebook.com/kolosensorium

Opiekun Koła: dr hab. Krzysztof Mudyń, prof. UP
Prezydium w roku akademickim 2016/2017:
Monika Kozakiewicz, Justyna Skowronek, Joanna Lipowska, Kamil Piekarz.
KNSP UP „Sensorium” powstało w 2015 r. z inicjatywy Moniki Kozakiewicz. W ramach Koła działają cztery sekcje:

 1. Sekcja Psychologii Muzyki i Słuchu „Arpeggio”
 2. Sekcja Neuropsychologiczna
 3. Sekcja Psychologii Klinicznej
 4. Sekcja Psychologii Sądowej i Osobowości

Do większych projektów, które udało nam się zrealizować należy:

 1. Organizacja warsztatów „Zrozumieć emocje przedkoncertowe” – 02.04.2016 r.
 2. Organizacja cyklu corocznych konferencji naukowych:
  • „ILUMINACJE: La sinestesia 2016” – 11.06.2016 r.
  • „ILUMINACJE: Contemporaneo 2017” (+ wydarzenia towarzyszące: instalacja „Neuromuzyka” Beniamina Głuszka i koncert muzyki współczesnej) – 18-20.04.2017 r. (w trakcie organizacji)
 3. Stworzenie publikacji „Synestezja a sztuka” (w druku)
 4. Organizacja Festiwalu Freudowskiego – 08-10.12.2016 r.

Koło nieustannie się rozwija, w planach na najbliższy czas mając:

 1. Przeprowadzenie badań z zakresu seksuologii oraz psychologii muzyki
 2. Czynny udział w Konferencji „Wieloznaczność dźwięku” organizowanej przez AMKL we Wrocławiu
 3. Udział w Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie

 


 

Koło Naukowe Coachingu Psychologicznego

Instytut Psychologii
Uniwersytet Zielonogórski

Koło Naukowe zarejestrowane zostało w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego
Mail: klaudia_oswiecimska@o2.pl

Działania naszego Koła Naukowego skierowane są do studentów zainteresowanych psychologią oraz rozwojem osobistym. Uczestnictwo w KNCP ma charakter półotwarty, co oznacza, że część zajęć odbywa się w stałej utworzonej na początku roku akademickiego grupie w formie procesu grupowego, inne wykłady i warsztaty mają charakter otwarty.
Głównym celem KNCP jest promowanie praktycznych aspektów psychologii poprzez pracę nad własną świadomością, zachowaniem i emocjami oraz poprzez spotkania z praktykami w zakresie coachingu, sychoterapii i innych metod wsparcia oraz rozwoju osobistego.
Cele:

 • Rozwój osobisty uczestników KNCP,
 • Promowanie psychologii stosowanej oraz praktycznej pracy psychologa,
 • Organizowanie wykładów otwartych , których gośćmi będą specjaliści z danej dziedziny oraz kadra naukowa,
 • Poszerzanie wiedzy w zakresie:
  – Doradztwa zawodowego
  Rozmowa diagnozująca, testy zawodoznawcze, autoanaliza w zakresie zainteresowań oraz swoich mocnych i słabych stron, przeprowadzenie symulacji rozmów kwalifikacyjnych i assessment center.
  – Podstawowe umiejętności społeczne:
  Integracja, komunikacja interpersonalna, praca z grupą, asertywność, negocjacje.
  – Elementy treningu interpersonalnego:
  kontrakt- ustalenie zasad, zagadnienia dotyczące własnych granic, zagadnienia dotyczące asertywności, zagadnienia dotyczące świadomości rzeczywistości, zagadnienia dotyczące samoświadomości, zagadnienia dotyczące komunikatów werbalnych i niewerbalnych, zagadnienia dotyczące ról odgrywanych w społeczeństwie, edukacja w zakresie emocji, potrzeb i motywacji,
  – Radzenie sobie ze stresem:
  zmniejszenie poziomu stresu poprzez doświadczanie, wyuczenie się technik radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, relaks i zabawa, autogeny Schulza, wizualizacje.
  – Elementy treningu twórczości:
  Rozwiązywanie zadań z zakresu twórczego myślenia, badanie własnych twórczych
  obszarów, doświadczanie wychodzenia poza schematy w myśleniu.

 


 

Koło Naukowe Psycholog w Biznesie

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie

psychologwbiznesie@gmail.com

Koło Naukowe Psycholog w Biznesie istnieje od 2016 roku na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Zrzesza osoby zafascynowane psychologią biznesu, marketingiem oraz tych chcących rozwijać umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi.

Czym jest psychologia biznesu?
Psychologia biznesu to bardzo szybko rozwijający się dział psychologii. W jej skład wchodzi wiedza z zakresu zachowań organizacyjnych, badania rynku, psychologii oszczędzania i inwestowania, psychologii marketingu i zachowań konsumenckich.

Cele działalności koła:

 • poszerzanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu psychologii biznesu
 • tworzenie projektów i aktywności z obszaru psychologii biznesu
 • uczestnictwo w konferencjach i wydarzeniach ze świata biznesu
 • rozwój osobisty w świetnej atmosferze

 


 

Koło Naukowe Studentów Psychologii

Instytut Psychologii
Uniwersytet Jagielloński

knsp.uj@gmail.com
http://www.uj.edu.pl/web/knsp-uj/
Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ

Koło Naukowe Studentów Psychologii jest organizacją o bogatej, 30-letniej tradycji. Zostało założone w 1986 roku i jest najstarszym kołem zrzeszającym studentów psychologii w Polsce. Dziś Członkowie Koła działają głównie w trybie projektowym w ramach dziesięciu sekcji tematycznych. Liczba członków koła: 148 osób. Aktualny Zarząd Koła: Krzysztof Czekaj, Dominika Radziun, Katarzyna Jamróz

Lista sekcji koła: Sekcja Psychologii Klinicznej — Sekcja Psychoanalityczna — Sekcja Psychologii Humanistycznych — Sekcja Neurokognitywna — Sekcja Psychologii Sądowej — Sekcja Psychologii Medytacji — Sekcja Psychologii Sportu — Sekcja Trenerska FLOW — Sekcja User Experience Design (Sekcja UX) — Sekcja Eksperymentalna. Ponadto w skład koła wchodzi Redakcja czasopisma naukowego Stimulus (kwartalnik, 2000 egz., 7 wydanych numerów)

Wybrane formy działalności koła:

 • W stronę człowieka. Ogólnopolska Konferencja Psychologii i Psychoterapii w Paradygmacie Humanistycznym (3 edycje)
 • Psychologia a duchowość. Ogólnopolska Knf. Psychologii Duchowości (2 edycje)
 • Cracow Conference of Psychology and Law. Międzynarodowa Knf. Psychologii Sądowej (9 edycji)
 • Seksualność człowieka. Ogólnopolska Knf. Psychologii Seksualności (8 edycji)
 • Kongres Młodej Psychologii. Knf. dla młodych psychologów (3 edycje)
 • Nauka ludzka rzecz. Ogólnopolska Knf. Naukoznawcza (5 edycji)
 • Neuroseminaria – dyskusje nad badaniami z obszaru neuronauki
 • Seminaria freudowskie „Powrót Freuda – powrót wypartego” – dyskusje nad klasycznymi tekstami Zygmunta Freuda (4 edycje)
 • Seminaria lacanowskie – dyskusje nad tekstem Jacquesa Lacana „Seminarium III. Psychozy” (2 edycje)
 • Seminaria „Esse in anima” – dyskusje nad tekstami Carla Gustava Junga (6 edycji)
 • Projekty badawcze: 1. psychologiczna analiza dyscyplin sportowych, 2. medytacja a funkcjonowanie poznawcze, 3. narracje osób starszych

 


 

Koło Naukowe Psychologii Jakości Życia MERITUM

Wydział Psychologii i Pedagogiki
Uniwersytet Śląski

kolo.naukowe.meritum@wp.pl
https://www.facebook.com/KNMeritumUS/

Zajmujemy się szeroko pojętą psychologią jakości życia, a dokładniej wpływem działań i myśli człowieka na odczuwaną przez niego jakość życia.
Podkreślamy także aspekt cywilizacyjny i kulturowy tego obszaru.
Ostatnio, wśród naszych zainteresowań znajduje się przede wszystkim wpływ seksualności człowieka na jego życie. Poruszamy tematy związane ze stereotypizacją seksualności człowieka, edukacją seksualną oraz atrakcyjnością interpersonalną. W organizowanych przez nas prelekcjach oraz warsztatach zajmujemy się także – głównie od strony psychologicznej – profilaktyką chorób nowotworowych piersi i układu moczowo-płciowego, chorób przenoszonych drogą płciową i zdrowiem reprodukcyjnym.

 


 

Studenckie Koło Naukowe „Kooperacja”

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Uniwersytet Zielonogórski

sknkooperacja@wp.pl
facebook.com/kooperacjauz/

Studenckie Koło Naukowe „Kooperacja” zastało założone w 2006 roku i stale, aktywnie działa przy Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ. Aktualnie członkami koła są studentki II i III roku studiów I stopnia Edukacji Elementarnej i Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, które dzięki podejmowanym inicjatywom chcą wzbogacić swoje doświadczenie i warsztat. Wychodzimy z założenia, że tylko praktyka pozwoli nam stawać się coraz lepszymi pedagogami. Opiekunami naukowymi koła są dr Agnieszka Olczak i dr Iwona Kopaczyńska. Naszym celem jest pogłębianie wiedzy o dziecku oraz bezpośrednia praca z dzieckiem, aby stać się świadomym i otwartym na jego potrzeby nauczycielem. Wszystko, co robimy- robimy z pasji. Mimo, iż nasz skład zmienił się w tym roku akademickim to śmiało można powiedzieć, że jesteśmy zgranym, uśmiechniętym zespołem gotowym do działania i otwartym na współpracę. Nie boimy się żadnych zadań ani trudnych wyzwań, ponieważ dzięki temu poszukujemy ciągle dobrych, kreatywnych rozwiązań. Uwielbiamy pomagać, kochamy pracę z dziećmi! Naszym tegorocznym hasłem jest #zróbkomuśdzieńdobry i właśnie tego trzymamy się, na co dzień!

 


 

Studenckie Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii

Instytut Psychologii
Uniwersytet Śląski

knpitp@gmail.com
facebook.com/SKPiTP/

Nasze cele:
I. Prowadzenie badań naukowych – obecnie “Stereotypy dotyczące terapeutów różnych nurtów w psychoterapii”
II. Rozwijanie umiejętności praktycznych – szkolenia z Racjonalnej Terapii Zachowania, Streetworkingu, Dialogu Motywującego
III. Psychoedukacja własna oraz osób niezwiązanych zawodowo z psychologią – prowadzenie warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz pacjentów szpitala psychiatrycznego.

SKPiTP w 2017r:

 • Spotkania z Psychoterapią (II edycja – 24-25 maja)
 • Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców PSYCHORÓŻNOŚCI – (II Edycja – 10-11 maja)
 • Stoisko na Jarmarku Wiedzy w ramach FESTIWALU NAUKI – (VI Edycja – 11 maja)

 


 

Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego

Instytut Psychologii
Uniwersytet Łódzki

Studenckie Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii to inicjatywa osób pragnących popularyzować praktyczną wiedzę psychologiczną. Planujemy umożliwić rozwinięcie skrzydeł zarówno fascynatom badań psychologicznych jak i entuzjastom zdobywania bardziej praktycznych kwalifikacji.
Działamy od ponad roku przy Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. W naszym działaniu skupiamy się na dziedzinie psychologii jaką jest psychologia kliniczna. Na comiesięcznych spotkaniach dajemy członkom koła możliwość, posłuchać wykładu ekspertów, dowiedzieć się więcej o psychologii w medycynie a także zdobyć wiedzę z psychofarmakologii. Do tej pory mamy na swoim koncie I Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową “Psych-On” a także cykl spotkań filmowych “Psychologia Filmami w Żarty Żartami”. Celem tych spotkań jest poszerzanie wiedzy ludzi na temat zaburzeń psychicznych, dzięki spotkaniu z ekspertem w danej dziedzinie. Jednak przede wszystkim jesteśmy grupą nastawioną na działanie i “robienie rzeczy” w sferze psychologii a także na konstruktywną współpracę.

 


 

Grupa Robocza Inżynierii Kognitywistycznej IP UAM

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jesteśmy kołem naukowym studentów kognitywistyki zrzeszającym osoby z zainteresowaniami technicznymi, w szczególności programistycznymi. Kognitywistyka to dla nas poznawanie zasad działania ludzkiego mózgu, aplikowanie rozwiązań opracowanych przez naturę do algorytmiki (robotyki, inżynierii kognitywistycznej) oraz neuronauki. Przeprowadzamy eksperymenty poznawcze, programujemy klasyfikatory EEG i MRI oraz projektujemy proste interfejsy mózg-komputer.

Jednostka macierzysta: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 


 

Koło Naukowe Psychologii Stosowanej SAN w Łodzi

Instytut Psychologii Stosowanej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

https://www.facebook.com/kolopsychologiistosowanej/

Nasze Koło Naukowe zrzesza osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy psychologicznej, głównie poprzez, potkania z praktykami, warsztaty, prelekcje. Cyklicznie spotykamy się też na projekcjach filmów, po których dyskutujemy. Moderatorem tych rozmów jest opiekun naszego Koła Dr Dorota Strzelczyk. W ostatnich miesiącach udało nam się nawiązać współpracę z jednym z łódzkich studyjnych kin i w nim się spotykamy.

W ubiegłym roku współpracowaliśmy z fundacją „Słonie na balkonie”, organizowaliśmy zbiórkę darów dla podopiecznych. W najbliższym czasie po raz kolejny mamy zamiar wybrać się do jednego z łódzkich zakładów karnych. Istniejemy od niedawna, jednak mamy nadzieję wiele wynieść z nadchodzącego zjazdu.

Możecie nas znaleźć na facebook’u.:
https://www.facebook.com/kolopsychologiistosowanej/

 


 

Toruńskie Koło Kognitywistyczne to studencka organizacja zrzeszająca entuzjastów nauk kognitywnych wszelkich specjalności. W naszych szeregach, prócz kognitywistów, znaleźć można studentów filozofii, biochemii, informatyki czy filologii. Działamy od 2010 roku, bacznie śledząc dokonania naukowego świata oraz pracując nad naszymi własnymi.

Strukturalnie Koło podzielona jest na sekcje, które wykonuje określone przez siebie działania. Są to:

 • VRlab – sekcja zrzeszająca entuzjastów wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości.
 • NeuroMed – członkowie tej sekcji skupiają się na zagadnieniach medycznych, neurobiologicznych oraz neuropsychologicznych związanych z chorobami neurodegeneracyjnymi.

Corocznym uwieńczeniem pracy Koła jest organizacja konferencji naukowej NeuroMania, która odbywa się zwyczajowo na koniec maja. Ma ona na celu zrzeszanie studentów, doktorantów i naukowców oraz szerzenie wiedzy z dziedzin takich jak neuronauki, kognitywistyka, lingwistyka kognitywna, inżynieria komputerowa, filozofia, psychologia i wiele innych dyscyplin. W tym roku będzie to już V edycja konferencji. Oprócz tego członkowie angażują się w organizację wielu pokazów, warsztatów czy wykładów, np. z okazji Tygodnia Mózgu czy Festiwalu Nauki i Sztuki i wielu innych.

 


 

Koło Naukowe Psychologii Religii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Koło Naukowe Psychologii Religii UAM
knpruam@gmail.com

Koło Naukowe Psychologii Religii UAM to grupa studentów, którzy prócz zwykłego studiowania wzięli sobie za cel lepsze poznanie i zgłębienie jednej z nowszych gałęzi psychologii – psychologii religii. Tematyka jaką poruszamy jest często kontrowersyjna, jednak stawiamy sobie za cel precyzyjność i najwyższy stopień naukowości, unikając tym samym nieporozumień i stawiania tez wątpliwych merytorycznie i empirycznie.
Nasza działalność to również propagowanie wiedzy poprzez organizację konferencji studenckich, spotkań z autorytetami w dziedzinie PR i cotygodniowych spotkań we własnym gronie celem dyskusji nad przeczytanymi artykułami, czy książkami o psychologii religii.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy!

 


 

Sekcja Badawcza PSSiAP

Oddział Warszawa

Mimo że dopiero zaczynamy naszą przygodę z badaniami, jesteśmy grupą zmotywowanych i głodnych wiedzy studentów psychologii z różnych uczelni w Warszawie. Każdy z nas ma inne zainteresowania, dzięki czemu rozwijamy się w różnych dziedzinach psychologii.

Ostatnimi czasy wzięliśmy udział w międzynarodowym kongresie ,,Budowanie więzi w małżeństwie i w rodzinie’’ prezentując poster pt. Postawy rodzicielskie a zdolność tworzenia związków przez mężczyzn. Aktualnie przygotowujemy się do międzynarodowej
konferencji EFPSA z posterem ,,Aggressiveness Resolution’’.
Jesteśmy otwarci na współpracę. Od samego początku realizujemy projekty we współpracy z kołem naukowym Ekstraversja z SWPS w Warszawie, natomiast aktualnie szukamy partnerów do przeprowadzenia badań międzynarodowych.

Zapraszamy do kontaktu!

 


 

Koło Naukowe Psychologów UMCS

Instytut Psychologii
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej

Koło Naukowe Psychologów UMCS jest to najstarsze koło psychologiczne na naszym wydziale. Niedawno świętowaliśmy jego 40 – lecie. Obecnie składa się z dwóch sekcji: klinicznej oraz społecznej, w ramach których zajmujemy się głównie badaniami naukowymi ale również chętnie angażujemy się w akcje charytatywne oraz wprowadzenie warsztatów. Od 9 lat organizujemy również cykl ogólnopolskich konferencji ,,Oko w oko z…”. W tym roku tematem przewodnim naszej konferencji jest neuronauka. Do projektów realizowanych w każdym roku należą również:

 • cykl warsztatów ,,Zadbaj o swój sukces” – przeznaczony dla studentów i uczniów. W tym roku prowadziliśmy warsztaty między innymi o empatii, mowie ciała oraz autoprezentacji.
 • akcja charytatywna ,,Gwiazdka dzieciom”– środki zebrane z przygotowanych ciast i ozdób na choinkę trafiają do potrzebujących dzieci
 • oraz projekty naukowe o różnej tematyce.

 


 

Koło Naukowe Psychologów UMCS

Instytut Psychologii
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej

Adres e-mail: knpsychologiikultury@gmail.com
Facebook: Koło Naukowe Psychologii Kultury

Działania Koła Naukowego Psychologii Kultury do marca 2017 r.:

 • zapoznanie się z literaturą
 • przeprowadzenie badań pt. „Doświadczenie sacrum wobec opowieści kulturowych. Aplikacja Analizy Konotacyjnej Ernesta Boescha.
  Do przeprowadzenia badania została użyta analiza konotacyjna jako metoda jakościowego (pogłębionego) badania człowieka, w tym przypadku pastora.
 •  


   

  Koło Naukowe Psychologii UMK

  Instytut Psychologii
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  kolo.psychologia.wnp@gmail.com

   


   

  Koło Naukowe Psychologii Społecznej UAM

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  dardra@amu.edu.pl
  spolecznauam.weebly.com
  Znajdziecie nas również na Facebooku: Koło Naukowe Psychologii Społecznej UAM

  Opiekun: dr Dariusz Drążkowski
  Jesteśmy studentami z różnych lat studiów w Instytucie Psychologii UAM, których
  łączy ciekawość poznawcza, którą zaspakajamy prowadząc badania naukowe. Kilka zespołów badawczych liczących od 3 do 6 studentów realizuje odrębne linie badań na różnym etapie zaawansowania. Na początku każdego roku akademickiego pracę zaczyna nowy zespół badawczy. Obecnie praca koła naukowego organizowana jest wokół dwóch tematów badawczych: zagrożenia stereotypem oraz symbolicznej funkcji marek.
  Prowadzimy również warsztaty na temat redukcji zagrożenia stereotypem, świadomej konsumpcji, autoprezentacji. Prowadząc warsztaty chcemy upowszechniać wyniki badań naukowych. Od początku naszej działalności opublikowaliśmy kilka artykułów naukowych oraz wygłosiliśmy kilkanaście referatów na konferencjach naukowych w różnych ośrodkach akademickich w Polsce.
  Jesteśmy otwarci na współpracę naukową z innymi koła naukowymi oraz z innymi badaczami, którzy dostrzegą wspólne obszary do badań.

   


   

  Koło Naukowe Psychologii Pozytywnej Katoflow

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

  https://facebook.com/KNKatoflow/

  Koło Naukowe KatoFlow zajmuje się szeroko pojętą psychologią humanistyczną oraz psychologią pozytywną. Staramy się poszerzać wiedzę i praktyczne umiejętności studentów.
  Organizujemy regularne spotkania oparte na panelach dyskusyjnych oraz zajęciach warsztatowych. Jesteśmy w trakcie tworzenia projektu na rzecz aktywizacji osób starszych. Wstępem do działań związanych z tym tematem był projekt Photovoice i wystawa fotograficzna „Oblicza starości we współczesnym świecie – blaski i cienie” wykonana przez uczestników naszego koła. Odbyła się na początku kwietnia 2017r.

   Cele koła:

  • rozwój osobisty uczestników
  • promowanie psychologii w praktyce
  • organizowanie panelów dyskusyjnych oraz warsztatów
  • poszerzanie wiedzy z zakresu
   • psychologii humanistycznej
   • psychologii pozytywnej
   • technik arteterapeutycznych (praca z rysunkiem, drama)
   • technik minfullness
   • techniki RTZ oraz dialogu motywacyjnego
   • radzenia sobie ze stresem
  • realizacja projektów badawczych
  • organizowanie konferencji naukowych
  • wolontariat prowadzony w DPS’ach na terenie Katowic